Büro: İstanbul, Ragıp Gümüşpala Cad. Kantarcılar
Camı altı № 75 / 1, Eminönü / İstanbul

(+90) 212 527 8126
e-mail: gurelpeynir@gmail.com

Ezine Peyniri

Ezine peynirini Ezine peyniri yapan, aynı bölgede bulunan süt ürünleri üreten fabrikaların çoğunluğudur. Çanakkale bölgesindeki süt ürünleri üreten fabrikaların artmasıyla beraber, fabrikalara gereken sağımlık hayvan sütü ihtiyacı karşılanamaz hale gelmiştir. Mandıraların sayısının artmış olmasından dolayı, peynir ve benzeri süt ürünleri almak isteyen, reyonlarında süt ürünleri satan satıcıların uğrak yeri olmuştur. Satıcılar, müşteri kitlesine ve istedikleri fiyat aralığına uygun ürünleri kendisine seçip almakta özgürdürler. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin diğer peynir imalatı yapan bölgelerine oranla Ezine bölgesi daha avantajlı sayılabilir.

Yıllar içerisinde, bölge ürünlerine olan popülarite yozlaşmaya neden olmuştur. Türkiye’nin diğer bölgelerinde üretilen peynirler, kalitesiz gösterilmeye çalışılarak, karalama kampanyaları düzenlenmeye başlanmıştır. Kimi satıcılar, reyonlarındaki mallara Ezine de üretiliş olmasa da Ezine peyniri yazısı yazmaktadırlar. Bölgedeki markalar arası rekabet artmış, markaların ürün fiyatları yükselmiş, ürünlerin kalitesi ve işçilik seviyesi ise zamanla düşmüştür.

Markaların fazlalığı sonuç olarak, bölgede bulunan hayvan sütlerinin markaların ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale gelmesine sebebiyet vermiştir. Zamanımızda süt, Ezine bölgesine dışarıdan, yani başka bölgelerden soğutuculu tankerlerle gelmektedir. Bölgeye her gün çeşitli yörelerden tonlarca inek sütü ithalatı yapılmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, bahsedildiği üzere Çanakkale bölgesinde bulunan, serbest olarak gezip otlayan hayvanların sütlerinden yapılan peynirler benzetmesi, günümüzde artık içi boşaltılmış, reklam amaçlı kullanılan ve tüketiciyi yanıltıcı bir olguya dönüşmüştür.

Ezine Peyniri Değil Edirne Peyniri

Ezine bölgesinin peynirinin ün yapmasının sebeplerinden bahsettik. Ezine peyniri ismiyle bir kavram kargaşası yaratılmış ve ismin aslı olan ‘Edirne peyniri’ unutturulmak istenmiştir. Ezine peyniri kavramı, geçmişi gereği 10-15 yıldan geriye gitmez. Yeni çıkmış bir trenddir. Fakat uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış Edirne’nin peynirinin ününü gölgede bıraktığı da bir gerçektir. Kavramın gerçeği Ezine peyniri değil Edirne peyniridir. Edirne bir birikimi işaret eder. Gerek Edirne, gerek Kırklareli, Tekirdağ illeri olsun, hayvancılık açısından Ezine bölgesinden daha geniş ve zengin bir alt yapıya sahiptir. Bu illerde el emeği katılarak, klasik yöntemlerle yapılan peynirlerin hepsi Edirne peyniri olarak isimlendirilir.

Çanakkale bölgesinde bulunan, serbest olarak gezip otlayan hayvanların sütlerinden yapılan peynirler benzetmesi, günümüzde artık içi boşaltılmış, reklam amaçlı kullanılan ve tüketiciyi yanıltıcı bir olguya dönüşmüştür.